eksonim: Drakov preliv

Besedne oblike:
rodilnik: Drakovega preliva
pridevnik: drakovoprelivski

Izvirno ime:
izvirno ime: Pasaje de Drake/Drake Passage
jezik izvirnega imena: španski/angleški

Prevodi eksonima:

angl.: Drake Passage
fran.: Passage de Drake
nem.: Drakestraße
špan.: izvirno ime
rus.: Proliv Drejka
ital.: Stretto di Drake/Canale di Drake
hrv.: Drakeov prolaz
madž.: Drake-átjáró

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: morski hidronim
celina, ocean: Tihi ocean/Atlantski ocean
država, morje: 0
zemljepisna širina: 58° 50' 32" J
zemljepisna dolžina: 64° 37' 39" Z

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877):
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941): Drakeova vrata
Medvedov Veliki atlas sveta (1972): Drakejev prehod
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Drakov preliv
Atlas 2000 (1997): Drakov preliv
Monde Neuf (2003): Drakov preliv
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Drakov preliv
Veliki atlas sveta (2005): Drakov preliv
Drugo:

Razno:
etimologija: Preliv je poimenovan po angleškem morjeplovcu Francisu Drakeu (1540—1596), ki je leta 1578 iz Atlantskega v Tihi ocean plul čez Magellanov preliv, a je njegovo ladjo nazaj potisnil vihar, nakar se je seznanil z vodami južno od Ognjene dežele, seveda nevedoč, da je na drugi strani preliva Antarktika.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek