eksonim: Dubaj

Besedne oblike:
rodilnik: Dubaja
pridevnik: dubajski

Izvirno ime:
izvirno ime: Dubayy
jezik izvirnega imena: arabski

Prevodi eksonima:

angl.: Dubai
fran.: Dubaï/Doubaï
nem.: Dubai
špan.: Dubái
rus.: Dubaj
ital.: Dubai
hrv.: Dubai
madž.: Dubaj

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: naselje/upravna enota
celina, ocean: Azija
država, morje: Združeni arabski emirati
zemljepisna širina: 25° 16' 14" S
zemljepisna dolžina: 55° 18' 37" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: transliterirano ime s črkovnimi in diakritičnimi poenostavitvami
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877):
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Dubaj
Atlas 2000 (1997): Dubaj
Monde Neuf (2003): Dubai/Dubaj
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Dubaj
Veliki atlas sveta (2005): Dubaj
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime je nejasnega izvora, pri čemer se izpostavljajo tri možnosti: po prvi je zloženka farsijskih besed v pomenu 'dva' in 'brata', kar se nanaša na zgodnje dvojno naselje, po drugi se je razvilo iz pomanjševalnice za trg, imenovan Daba, torej naj bi šlo v primerjavi s tem za majhen trg, po tretji pa naj bi izšlo iz besede v pomenu 'denar', ker so bili njegovi prebivalci spretni trgovci.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek