eksonim: D'Urvillovo morje

Besedne oblike:
rodilnik: D'Urvillovega morja
pridevnik: d'urvillovomorski

Izvirno ime:
izvirno ime: Dumont D'Urville Sea
jezik izvirnega imena: angleški

Prevodi eksonima:

angl.: Dumont D'Urville Sea/D'Urville Sea
fran.: Mer Dumont d'Urville/Mer d'Urville
nem.: Dumont d'Urville See
špan.: Mar Dumont D'Urville/Mar d'Urville
rus.: More Djurvilja
ital.: Mare Dumont d'Urville
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: D'Urville-tenger

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: morski hidronim
celina, ocean: Antarktični ocean
država, morje: D'Urvillovo morje
zemljepisna širina: 62° 34' 41" J
zemljepisna dolžina: 138° 53' 22" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877):
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): D'Urvillovo morje
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003):
Šolski atlas Mladinske knjige (2005):
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Morje je poimenovano po francoskem raziskovalcu in oficirju Julesu Dumontu d'Urvilleju (1790—1842).
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek