eksonim: Edinburg

Besedne oblike:
rodilnik: Edinburga
pridevnik: edinburški

Izvirno ime:
izvirno ime: Edinburgh/Dùn Èideann
jezik izvirnega imena: angleški/škotski gelski

Prevodi eksonima:

angl.: izvirno ime
fran.: Édimbourg
nem.: enako originalnemu imenu
špan.: Edimburgo
rus.: Edinburg
ital.: Edimburgo
hrv.: enako originalnemu imenu
madž.: enako originalnemu imenu

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: naselje
celina, ocean: Evropa
država, morje: Združeno kraljestvo
zemljepisna širina: 55° 57' 0" S
zemljepisna dolžina: 3° 11' 15" Z

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: transkribirano ime, delno z domačimi končnicami
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Edinburg
Orožnov šolski atlas (1902): Edinburg
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003):
Šolski atlas Mladinske knjige (2005):
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime se tradicionalno razlaga kot 'Edvinov grad', kar naj bi izšlo iz staroangleškega Eadwinesburh in se nanašalo na severnoumbrijskega kralja iz 7. stoletja, ki naj bi na mestu zdajšnjega gradu takrat postavil utrdbo. Ker pa je ime starejše, ta razlaga ne more biti ustrezna. Dokument iz okrog leta 600 navaja ime utrdbe Eidyn v pomenu 'Utrdba na pobočju', pri čemer dyn odgovarja gelskemu izrazu dùn v pomenu 'utrdba'. Prvotno ime je torej nastalo v obliki Din Eidyn.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek