eksonim: Erevan

Besedne oblike:
rodilnik: Erevana
pridevnik: erevanski

Izvirno ime:
izvirno ime: Yerevan/Erewan
jezik izvirnega imena: armenski

Prevodi eksonima:

angl.: izvirno ime
fran.: Erevan
nem.: Jerewan
špan.: Ereván
rus.: izvirno ime
ital.: izvirno ime
hrv.: Erevan
madž.: Jereván

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: naselje
celina, ocean: Azija
država, morje: Armenija
zemljepisna širina: 40° 10' 59" S
zemljepisna dolžina: 44° 30' 53" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevzeto drugotno originalno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Erivan
Orožnov šolski atlas (1902): Erivan
De Agostinijev šolski atlas (1941): Erivan
Medvedov Veliki atlas sveta (1972): Erevan
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Erevan
Atlas 2000 (1997): Erevan
Monde Neuf (2003): Erevan
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Erevan
Veliki atlas sveta (2005): Erevan
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime je nejasnega izvora in se verjetno nanaša na prebivalce, ki so nekoč poseljevali to območje. Ime se je populistično, a ne prav prepričljivo, povezovalo tudi s 50 km oddaljeno goro Ararat.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek