eksonim: Jablonski prelaz

Besedne oblike:
rodilnik: Jablonskega prelaza
pridevnik: jablonskoprelaški

Izvirno ime:
izvirno ime: Yablunyts'kyy pereval/Tatars'kyy pereval
jezik izvirnega imena: ukrajinski

Prevodi eksonima:

angl.: Yablonitsky Pass
fran.: Col Yablonitsky/Col des Tatars
nem.: Jablunyzkyj-Pass/Tatarenpass
špan.: ni znano ali ne obstaja
rus.: Jabluneckij pereval
ital.: ni znano ali ne obstaja
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Tatár-hágó

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: kopenska reliefna oblika
celina, ocean: Evropa
država, morje: Ukrajina
zemljepisna širina: 48° 18' 11" S
zemljepisna dolžina: 24° 26' 46" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877):
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941): Jablonicki prelaz/Madžarska vrata
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Jablonski prelaz
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Jablonnicki prelaz
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Prelaz Jablonicki
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Drugonavedeno originalno ime je poimenovano po Tatarih.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek