eksonim: Jugorska vrata

Besedne oblike:
rodilnik: Jugorskih vrat
pridevnik: jugorskovratski

Izvirno ime:
izvirno ime: Jugorskij Šar
jezik izvirnega imena: ruski

Prevodi eksonima:

angl.: Yugorsky Strait
fran.: Détroit de Iougor
nem.: Jugorstraße
špan.: Estrecho de Yugor/Estrecho Yugorsky
rus.: izvirno ime
ital.: ni znano ali ne obstaja
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Jugorszkij-sar

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: morski hidronim
celina, ocean: Arktični ocean
država, morje: Barentsovo morje/Karsko morje
zemljepisna širina: 69° 42' 5" S
zemljepisna dolžina: 60° 34' 23" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Jugorski preliv/Vajgačka ožina
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941): Jugorska vrata/Jugorski preliv
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003):
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Jugorska vrata
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime preliva izhaja iz starega pokrajinskega poimenovanja Jugra oziroma Jugorija, ki je od 11. do 17. stoletja označevalo območje med Pečoro in Polarnim Uralom, pa tudi območje poselitve Hantov in Mansov v Zahodni Sibiriji.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek