eksonim: Jukatanski preliv

Besedne oblike:
rodilnik: Jukatanskega preliva
pridevnik: jukatanskoprelivski

Izvirno ime:
izvirno ime: Canal de Yucatán
jezik izvirnega imena: španski

Prevodi eksonima:

angl.: Yucatán Channel
fran.: Canal du Yucatán
nem.: Yucatánstraße/Straße von Yucatán
špan.: izvirno ime
rus.: Jukatanskij proliv
ital.: Canale dello Yucatán
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Yucatán-szoros

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: morski hidronim
celina, ocean: Atlantski ocean
država, morje: Karibsko morje/Mehiški zaliv
zemljepisna širina: 21° 35' 58" S
zemljepisna dolžina: 85° 45' 37" Z

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877):
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941): Yukatanska vrata
Medvedov Veliki atlas sveta (1972): Jukatanski kanal
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Jukatanski preliv
Atlas 2000 (1997): Jukatanski preliv
Monde Neuf (2003): Jukatanski preliv
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Jukatanski preliv
Veliki atlas sveta (2005): Jukatanski preliv
Drugo:

Razno:
etimologija: Preliv je poimenovan po bližnjem polotoku Jukatan.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek