eksonim: Karska vrata

Besedne oblike:
rodilnik: Karskih vrat
pridevnik: karskovratski

Izvirno ime:
izvirno ime: proliv Karskie Vorota
jezik izvirnega imena: ruski

Prevodi eksonima:

angl.: Kara Strait
fran.: Détroit de Kara
nem.: Karastraße
špan.: Estrecho de Kara
rus.: izvirno ime
ital.: Porta di Kara
hrv.: Karska vrata
madž.: Kara-szoros

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: morski hidronim
celina, ocean: Arktični ocean
država, morje: Barentsovo morje/Karsko morje
zemljepisna širina: 70° 27' 32" S
zemljepisna dolžina: 57° 59' 12" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim: Karski preliv

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Karski preliv/Železna vrata
Orožnov šolski atlas (1902): Karijska vrata
De Agostinijev šolski atlas (1941): Karska vrata/Karski preliv
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Karska vrata
Atlas 2000 (1997): Karski preliv
Monde Neuf (2003): Karska vrata/Karski preliv
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Karski preliv
Veliki atlas sveta (2005): Karska vrata
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime preliva izhaja iz dejstva, da se prek njega z zahodne smeri vpluje v Karsko morje.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek