eksonim: Makao

Besedne oblike:
rodilnik: Makaa
pridevnik: makajski

Izvirno ime:
izvirno ime: Macau/Àomén
jezik izvirnega imena: portugalski/kitajski

Prevodi eksonima:

angl.: enako originalnemu imenu
fran.: Macao
nem.: Macao
špan.: Macao
rus.: Makao
ital.: Makao
hrv.: Makao
madž.: Makaó

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: upravna enota/naselje
celina, ocean: Azija
država, morje: Kitajska
zemljepisna širina: 22° 11' 53" S
zemljepisna dolžina: 113° 32' 40" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: transkribirano ime, delno z domačimi končnicami
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: nepriporočljiva ali nepotrebna raba
alonim: Makao

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Macao
Orožnov šolski atlas (1902): Macao
De Agostinijev šolski atlas (1941): Macao
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Macao
Atlas 2000 (1997): Macao/Makao
Monde Neuf (2003): Macao
Šolski atlas Mladinske knjige (2005):
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime naselja je portugalska popačenka južnokitajskega izraza ama , kar je ime glavne boginje mornarjev, in izraza ngao v pomenu 'pristanišče'. Kitajsko ime je zloženka izrazov ào v pomenu 'zaliv' in mén v pomenu 'vrata, duri', kar se nanaša na njegovo lokacijo na rtu ob izlivu Biserne reke.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek