eksonim: Managovsko jezero

Besedne oblike:
rodilnik: Managovskega jezera
pridevnik: managovskojezerski

Izvirno ime:
izvirno ime: Lago de Managua/Lago Xolotlán
jezik izvirnega imena: španski

Prevodi eksonima:

angl.: Lake Managua/Lake Xolotlán
fran.: Lac de Managua
nem.: Managuasee
špan.: izvirno ime
rus.: Managua
ital.: Lago di Managua
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Managuai-tó

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: kopenski hidronim
celina, ocean: Srednja Amerika
država, morje: Nikaragva
zemljepisna širina: 12° 19' 24" S
zemljepisna dolžina: 86° 17' 38" Z

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877):
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Jezero Managua
Šolski atlas Mladinske knjige (2005):
Veliki atlas sveta (2005): Managovsko jezero
Drugo:

Razno:
etimologija: Jezero, po katerem je prevzela ime prestolnica Nikaragve, je po Roomu gvaranijska zloženka izrazov ama v pomenu 'dež' in nagua v pomenu 'duh', kar naj bi se nanašalo na njegovega božjega skrbnika, po Wikipediji pa je zloženka iz uvodnega dela imena Manque, kot so Španci imenovali pripadnike tamkajšnjih plemen Mánkeme, in agua v pomenu 'voda'.
opombe: Tudi v mnogih drugih jezikih je v rabi svojilnopridevniška oblika imena, ki nakazuje, da naj bi se jezero imenovalo po glavnem mestu Nikaragve, in ne obratno, kot je dejansko.Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek