eksonim: Masajska stepa

Besedne oblike:
rodilnik: Masajske stepe
pridevnik: masajskostepski

Izvirno ime:
izvirno ime: Masai Steppe
jezik izvirnega imena: angleški

Prevodi eksonima:

angl.: izvirno ime
fran.: ni znano ali ne obstaja
nem.: ni znano ali ne obstaja
špan.: ni znano ali ne obstaja
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: enako originalnemu imenu
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Masai-sztyepp

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: naravna pokrajina
celina, ocean: Afrika
država, morje: Tanzanija
zemljepisna širina: 4° 19' 17" J
zemljepisna dolžina: 36° 44' 15" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877):
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972): Masajska stepa
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Masajska stepa
Atlas 2000 (1997): Masajska stepa
Monde Neuf (2003): Masajska stepa
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Masajska stepa
Veliki atlas sveta (2005): Masajska stepa
Drugo:

Razno:
etimologija: Pokrajina je poimenovana po nilotskem ljudstvu Masaji, ki v tej travnati pokrajini nomadsko pase svoje govedo.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek