eksonim: Mesinski preliv

Besedne oblike:
rodilnik: Mesinskega preliva
pridevnik: mesinskoprelivski

Izvirno ime:
izvirno ime: Stretto di Messina
jezik izvirnega imena: italijanski

Prevodi eksonima:

angl.: Strait of Messina
fran.: Détroit de Messine
nem.: Straße von Messina
špan.: Estrecho de Mesina
rus.: Messinskij proliv
ital.: izvirno ime
hrv.: Mesinski tjesnac
madž.: Messinai-szoros

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: morski hidronim
celina, ocean: Atlantski ocean
država, morje: Sredozemsko morje
zemljepisna širina: 38° 12' 44" S
zemljepisna dolžina: 15° 36' 3" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim: Mesinska ožina

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Mesinska ožina/Mesinski preliv
Orožnov šolski atlas (1902): Mesinski preliv
De Agostinijev šolski atlas (1941): Mesinska ožina/Mesinska vrata/Mesinski preliv/Messinska ožina
Medvedov Veliki atlas sveta (1972): Mesinski preliv
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Mesinski preliv
Atlas 2000 (1997): Messinski preliv
Monde Neuf (2003): Mesinski preliv
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Mesinski preliv/Messinski preliv
Veliki atlas sveta (2005): Mesinski preliv
Drugo:

Razno:
etimologija: Preliv je poimenovan po mestu Mesina na Siciliji, ki jo razdvaja od "prstov italijanskega škornja".
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek