eksonim: Moravska vrata

Besedne oblike:
rodilnik: Moravskih vrat
pridevnik: moravskovratski

Izvirno ime:
izvirno ime: Moravská brána
jezik izvirnega imena: češki

Prevodi eksonima:

angl.: Moravian Gate
fran.: ni znano ali ne obstaja
nem.: Mährische Pforte
špan.: Puerta Morava
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: ni znano ali ne obstaja
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: ni znano ali ne obstaja

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: kopenska reliefna oblika
celina, ocean: Evropa
država, morje: Češka
zemljepisna širina: 49° 35' 8" S
zemljepisna dolžina: 17° 47' 16" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877):
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Moravska vrata
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003):
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Moravska vrata
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Naravni prehod je poimenovan po dejstvu, da prek te doline vodi pomembna prometna pot, ki povezuje Moravsko in Šlezijo.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek