eksonim: Otrantska vrata

Besedne oblike:
rodilnik: Otrantskih vrat
pridevnik: otrantskovratski

Izvirno ime:
izvirno ime: Canale d'Otranto/Ngushtesa e Otrantos
jezik izvirnega imena: italijanski/albanski

Prevodi eksonima:

angl.: Strait of Otranto
fran.: Canal d’Otrante
nem.: Straße von Otranto
špan.: Canal de Otranto
rus.: Otranto
ital.: izvirno ime
hrv.: Otrantska vrata
madž.: Otrantói-szoros

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: morski hidronim
celina, ocean: Atlantski ocean
država, morje: Sredozemsko morje
zemljepisna širina: 40° 16' 53" S
zemljepisna dolžina: 18° 56' 17" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Otrantska Ožina
Orožnov šolski atlas (1902): Preliv Otranto
De Agostinijev šolski atlas (1941): Otrantska vrata/Otrantski preliv
Medvedov Veliki atlas sveta (1972): Otrantska vrata
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Otrantska vrata
Atlas 2000 (1997): Otrantska vrata
Monde Neuf (2003): Otrantska vrata
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Otrantska vrata
Veliki atlas sveta (2005): Otrantska vrata
Drugo:

Razno:
etimologija: Morska ožina je poimenovana po italijanskem pristaniškem mestu Otranto, katerega ime izhaja iz rimskega imena Hydruntum, ta pa iz grškega Hudranton v pomenu 'Vodno mesto', ki temelji na izrazu hudōr v pomenu 'voda'.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek