eksonim: Pariška kotlina

Besedne oblike:
rodilnik: Pariške kotline
pridevnik: pariškokotlinski

Izvirno ime:
izvirno ime: Bassin parisien
jezik izvirnega imena: francoski

Prevodi eksonima:

angl.: Paris Basin
fran.: izvirno ime
nem.: Pariser Becken
špan.: Cuenca de París/Cuenca parisina
rus.: Parižskij bassejn
ital.: Bacino parigono
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Párizsi-medence

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: kopenska reliefna oblika
celina, ocean: Evropa
država, morje: Francija
zemljepisna širina: 48° 54' 19" S
zemljepisna dolžina: 2° 20' 58" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877):
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Pariška kotlina
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Pariška kotlina
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Pariška kotlina
Veliki atlas sveta (2005): Pariška kotlina
Drugo:

Razno:
etimologija: Kotlina je poimenovana po glavnem mestu Francije Pariz.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek