eksonim: Pariz

Besedne oblike:
rodilnik: Pariza
pridevnik: pariški

Izvirno ime:
izvirno ime: Paris
jezik izvirnega imena: francoski

Prevodi eksonima:

angl.: enako originalnemu imenu
fran.: izvirno ime
nem.: enako originalnemu imenu
špan.: enako originalnemu imenu
rus.: Pariž
ital.: Parigi
hrv.: Pariz
madž.: Párizs

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: naselje
celina, ocean: Evropa
država, morje: Francija
zemljepisna širina: 48° 51' 25" S
zemljepisna dolžina: 2° 21' 6" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: transkribirano ime, delno z domačimi končnicami
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: nujna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Pariz
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941): Pariz
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Pariz
Atlas 2000 (1997): Pariz
Monde Neuf (2003): Pariz
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Pariz
Veliki atlas sveta (2005): Pariz
Drugo:

Razno:
etimologija: Naselje je poimenovano po keltskem ljudstvu Pariziji, ki je imelo na tem mestu prestolnico Lutecija (Lutetia).
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek