eksonim: Pilos

Besedne oblike:
rodilnik: Pilosa
pridevnik: piloški

Izvirno ime:
izvirno ime: Pylos
jezik izvirnega imena: grški

Prevodi eksonima:

angl.: enako originalnemu imenu
fran.: enako originalnemu imenu
nem.: enako originalnemu imenu
špan.: Pilos
rus.: Pilos
ital.: Navarino
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Pílosz

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: naselje/zgodovinsko naselje
celina, ocean: Evropa
država, morje: Grčija
zemljepisna širina: 36° 54' 58" S
zemljepisna dolžina: 21° 46' 45" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: transliterirano ime s črkovnimi in diakritičnimi poenostavitvami
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim: Navarin

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877):
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003):
Šolski atlas Mladinske knjige (2005):
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo: Pilos/Navarino

Razno:
etimologija: Originalno ime naselja izhaja iz grškega izraza pulos , oblike besede pulē v pomenu 'vrata, vhod'. Alternativno ime Navarino je popačenka grške besedne zveze tōn Avarinon v pomenu 'v Avarinos', torej v kraj, ki so ga med 6. in 8. stoletjem poselili Avari.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek