eksonim: prekop Belo morje—Baltik

Besedne oblike:
rodilnik: prekopa Belo morje-Baltik
pridevnik:

Izvirno ime:
izvirno ime: Belomorsko-Baltijskij kanal
jezik izvirnega imena: ruski

Prevodi eksonima:

angl.: White Sea — Baltic Sea Canal
fran.: Canal de la mer Blanche
nem.: Weißmeer-Ostsee-Kanal
špan.: Canal Mar Blanco-Mar Báltico
rus.: izvirno ime
ital.: Canale Mar Bianco-Mar Baltico
hrv.: Bjelomorsko-baltički kanal
madž.: ni znano ali ne obstaja

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: kopenski hidronim
celina, ocean: Evropa
država, morje: Rusija
zemljepisna širina: 63° 3' 31" S
zemljepisna dolžina: 34° 59' 9" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je bolj ali manj podomačeno
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877):
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): prekop Belo morje-Baltik
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003):
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Belomorsko-baltski prekop
Veliki atlas sveta (2005): prekop Belo morje-Baltik
Drugo:

Razno:
etimologija: Leta 1932 dograjeni prekop je poimenovan po dejstvu, da povezuje Belo morje z Baltskim morjem, pri čemer vodna pot vodi tako prek Oneškega kot Ladoškega jezera.
opombe: Za prekop se pogosto rabi kratica Belomorkanal.Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek