eksonim: Preliv Juana de Fuce

Besedne oblike:
rodilnik: Preliva Juana de Fuce
pridevnik: juandefuški

Izvirno ime:
izvirno ime: Strait of Juan de Fuca/Juan de Fuca Strait
jezik izvirnega imena: angleški

Prevodi eksonima:

angl.: izvirno ime
fran.: Détroit de Juan de Fuca
nem.: Juan-de-Fuca-Straße
špan.: Estrecho de Juan de Fuca
rus.: Proliv Huan-de-Fuka
ital.: Stretto di Juan de Fuca
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Juan de Fuca-szoros

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: morski hidronim
celina, ocean: Tihi ocean
država, morje: 0
zemljepisna širina: 48° 14' 1" S
zemljepisna dolžina: 123° 37' 51" Z

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877):
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941): Preliv Juana de Fuca
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Preliv Juan de Fuca
Šolski atlas Mladinske knjige (2005):
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Preliv je poimenovan po grškem raziskovalcu Ioánnisu Fokásu (1536—1602), ki je plul v imenu španske države in bil zato bolj znan kot Juan de Fuca.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek