eksonim: rt Bojador

Besedne oblike:
rodilnik: rta Bojador
pridevnik: bojadorski

Izvirno ime:
izvirno ime: Abu Khaţar/Rā's Būyādūr
jezik izvirnega imena: arabski

Prevodi eksonima:

angl.: Cape Bojador/Cape Boujdour
fran.: Cap Boujdour
nem.: Kap Bojador/Kap Boujdour
špan.: Cabo Bojador
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: Capo Bojador
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: ni znano ali ne obstaja

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Afrika
država, morje: Zahodna Sahara
zemljepisna širina: 26° 7' 35" S
zemljepisna dolžina: 14° 29' 59" Z

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je bolj ali manj podomačeno
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Bajador
Orožnov šolski atlas (1902): Rtič Bojador
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): rt Bojador
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003):
Šolski atlas Mladinske knjige (2005):
Veliki atlas sveta (2005): rt Bojador
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime rta bi lahko izhajalo iz portugalskega glagola bojar v pomenu 'štrleti', vendar je skoraj zagotovo popačenka zgodnejšega arabskega imena Abu Khaţar v pomenu 'Oče nevarnosti', kar se nanaša na nevarne čeri in grebene vzdolž tamkajšnje obale.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek