eksonim: rt Circeo

Besedne oblike:
rodilnik: rta Circeo
pridevnik: circejski

Izvirno ime:
izvirno ime: Capo Circeo
jezik izvirnega imena: italijanski

Prevodi eksonima:

angl.: Cape Circeo
fran.: ni znano ali ne obstaja
nem.: Kap Circeo
špan.: Cabo Circeo
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: izvirno ime
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: ni znano ali ne obstaja

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Evropa
država, morje: Italija
zemljepisna širina: 41° 13' 40" S
zemljepisna dolžina: 13° 4' 1" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena le uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je zapisano v originalni obliki
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: nepriporočljiva ali nepotrebna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Circelski
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003):
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Rt Circeo
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Rt je morda poimenovan po hribu Circeo, ki se vzpenja na polotoku Circeo v zaledju rta.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek