eksonim: rt Corse

Besedne oblike:
rodilnik: rta Corse
pridevnik: corsški

Izvirno ime:
izvirno ime: Cap Corse
jezik izvirnega imena: francoski

Prevodi eksonima:

angl.: enako originalnemu imenu
fran.: izvirno ime
nem.: enako originalnemu imenu
špan.: enako originalnemu imenu
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: Capo Corso
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Corse-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Evropa
država, morje: Francija
zemljepisna širina: 43° 0' 40" S
zemljepisna dolžina: 9° 25' 16" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena le uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je zapisano v originalni obliki
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Corso
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): rt Corse
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt Corse
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Rt Corse
Veliki atlas sveta (2005): rt Corse
Drugo:

Razno:
etimologija: Rt je poimenovan po otoku Korzika in se v pridevniški obliki v pomenu 'Korziški polotok' pojavlja tudi v italijanščini.
opombe: V bistvu gre za polotok, ki je glede na njegove geografske značilnosti Korzika v malem.Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek