eksonim: rt Creus

Besedne oblike:
rodilnik: rta Creus
pridevnik: creuški

Izvirno ime:
izvirno ime: Cabo de Creus/Cap de Creus
jezik izvirnega imena: španski/katalonski

Prevodi eksonima:

angl.: Cap de Creus
fran.: Cap de Creus
nem.: Cap de Creus
špan.: izvirno ime
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: Capo delle Croci
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Creus-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Evropa
država, morje: Španija
zemljepisna širina: 42° 19' 12" S
zemljepisna dolžina: 3° 19' 0" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena le uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je zapisano v originalni obliki
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: nepriporočljiva ali nepotrebna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos de Creux/Nos de Creuz
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): rt Creus
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt Creus
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Rt Creus
Veliki atlas sveta (2005): rt Creus
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime v prevodu pomeni 'Rt križev'.
opombe: Legenda pravi, da je rt Creus ustvaril Herkul.Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek