eksonim: rt Datu

Besedne oblike:
rodilnik: rta Datu
pridevnik: datujski

Izvirno ime:
izvirno ime: Tanjung Datu
jezik izvirnega imena: indonezijski/malezijski

Prevodi eksonima:

angl.: Cape Datu
fran.: ni znano ali ne obstaja
nem.: ni znano ali ne obstaja
špan.: ni znano ali ne obstaja
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: ni znano ali ne obstaja
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Datu-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Azija
država, morje: Indonezija/Malezija
zemljepisna širina: 2° 4' 30" S
zemljepisna dolžina: 109° 39' 0" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena le uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je zapisano v originalni obliki
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: nepriporočljiva ali nepotrebna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Datu
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003):
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Rt Datu
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija:
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek