eksonim: rt Delgado

Besedne oblike:
rodilnik: rta Delgado
pridevnik: delgadski

Izvirno ime:
izvirno ime: Cabo Delgado
jezik izvirnega imena: portugalski

Prevodi eksonima:

angl.: Cape Delgado
fran.: Cap Delgado
nem.: Kap Delgado
špan.: ni znano ali ne obstaja
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: Capo Delgado
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Delgado-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Afrika
država, morje: Mozambik
zemljepisna širina: 10° 41' 20" J
zemljepisna dolžina: 40° 37' 52" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena le uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je zapisano v originalni obliki
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Delgado
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): rt Delgado
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt Delgado
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Rt Delgado
Veliki atlas sveta (2005): rt Delgado
Drugo:

Razno:
etimologija:
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek