eksonim: Rt dobrega upanja

Besedne oblike:
rodilnik: Rta dobrega upanja
pridevnik:

Izvirno ime:
izvirno ime: Kaap die Goeie Hoop/Cape of Good Hope
jezik izvirnega imena: afrikanski/angleški

Prevodi eksonima:

angl.: izvirno ime
fran.: Cap de Bonne-Espérance
nem.: Kap der Guten Hoffnung
špan.: Cabo de Buena Esperanza
rus.: Mys Dobroj Nadeždy
ital.: Capo di Buona Speranza
hrv.: Rt dobre nade
madž.: Jóreménység foka

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Afrika
država, morje: Južna Afrika
zemljepisna širina: 34° 21' 12" J
zemljepisna dolžina: 18° 29' 24" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: nujna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos dobre nade/Nos Dobre Nade
Orožnov šolski atlas (1902): Rtič dobre nade
De Agostinijev šolski atlas (1941): Rtič dobre nade
Medvedov Veliki atlas sveta (1972): Rt dobre nade
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Rt dobrega upanja
Atlas 2000 (1997): Rt dobrega upanja
Monde Neuf (2003): Rt dobrega upanja
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Rt dobrega upanja
Veliki atlas sveta (2005): Rt dobrega upanja
Drugo:

Razno:
etimologija: Optimistično ime rtu je portugalski kralj Joao II. nadel potem, ko ga je leta 1497 obplul Vasco da Gama, pri čemer je imel v mislih, da je bila s tem odprta morska pot do Indije in njenih bogastev. Sicer je rt leta 1488 kot prvi Evropejec dosegel portugalski morjeplovec Bartolomeo Diaz, ki pa ga je po tamkajšnjem nemirnem morju na stičišču Atlantskega in Indijskega oceana bolj realistično poimenoval Cabo Tormentozo, po naše 'Nevihtni rt'.
opombe: Ime Rt dobre nade je hrvatizem.Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek