eksonim: rt Dungeness

Besedne oblike:
rodilnik: rta Dungeness
pridevnik: dungeneški

Izvirno ime:
izvirno ime: Dungeness
jezik izvirnega imena: angleški

Prevodi eksonima:

angl.: izvirno ime
fran.: ni znano ali ne obstaja
nem.: enako originalnemu imenu
špan.: ni znano ali ne obstaja
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: enako originalnemu imenu
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Dungeness-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Evropa
država, morje: Združeno kraljestvo
zemljepisna širina: 50° 54' 46" S
zemljepisna dolžina: 0° 58' 48" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena le uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je zapisano v originalni obliki
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: nepriporočljiva ali nepotrebna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Denge Nos
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt Dungeness
Šolski atlas Mladinske knjige (2005):
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime rta izhaja iz staronorveškega izraza nes v pomenu 'zemeljska kosa', pri čemer je prvi del imena verjetno povezan z bližnjim močvirjem Denge.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek