eksonim: rt Erimo

Besedne oblike:
rodilnik: rta Erimo
pridevnik: erimski

Izvirno ime:
izvirno ime: Erimo-misaki
jezik izvirnega imena: japonski

Prevodi eksonima:

angl.: Erimo Cape
fran.: ni znano ali ne obstaja
nem.: ni znano ali ne obstaja
špan.: ni znano ali ne obstaja
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: ni znano ali ne obstaja
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Erimo-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Azija
država, morje: Japonska
zemljepisna širina: 41° 55' 28" S
zemljepisna dolžina: 143° 14' 54" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena le uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je zapisano v originalni obliki
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: nepriporočljiva ali nepotrebna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Jerimo
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt Erimo
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Rt Erimo
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime rta izhaja iz ajnujskega izraza enrum v preprostem pomenu 'rt'.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek