eksonim: rt Farewell

Besedne oblike:
rodilnik: rta Farewell
pridevnik: farewellski

Izvirno ime:
izvirno ime: Cape Farewell
jezik izvirnega imena: angleški

Prevodi eksonima:

angl.: izvirno ime
fran.: ni znano ali ne obstaja
nem.: ni znano ali ne obstaja
špan.: ni znano ali ne obstaja
rus.: Feruell
ital.: Capo Farewell
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: ni znano ali ne obstaja

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Oceanija
država, morje: Nova Zelandija
zemljepisna širina: 40° 30' 0" J
zemljepisna dolžina: 172° 41' 0" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena le uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je zapisano v originalni obliki
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: nepriporočljiva ali nepotrebna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Farewell
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt Farewell
Šolski atlas Mladinske knjige (2005):
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Rtu je ime nadel britanski pomorščak James Cook (1728—1779), saj je bil ta rt zadnji kotiček kopnega, ki so ga on in njegova posadka uzrli na svojem povratku v domovino.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek