eksonim: rt Horn

Besedne oblike:
rodilnik: rta Horn
pridevnik: hornski

Izvirno ime:
izvirno ime: Hornbjarg
jezik izvirnega imena: islandski

Prevodi eksonima:

angl.: Cape Horn
fran.: ni znano ali ne obstaja
nem.: ni znano ali ne obstaja
špan.: ni znano ali ne obstaja
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: Horn
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Horn

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Evropa
država, morje: Islandija
zemljepisna širina: 66° 27' 43" S
zemljepisna dolžina: 22° 26' 23" Z

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevzeto in prilagojeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: nepriporočljiva ali nepotrebna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Horn
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941): Rt Horn
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt Horn
Šolski atlas Mladinske knjige (2005):
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime severnoislandskega rta pomeni 'Rogata gora', kar seveda odraža njegovo obliko.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek