eksonim: rt Juby

Besedne oblike:
rodilnik: rta Juby
pridevnik: jubyjski

Izvirno ime:
izvirno ime: Rā's Ŷubī
jezik izvirnega imena: arabski

Prevodi eksonima:

angl.: Cape Juby
fran.: Cap Juby
nem.: Kap Juby
špan.: Cabo Juby
rus.: Mys Hubi
ital.: ni znano ali ne obstaja
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Juby-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Afrika
država, morje: Maroko
zemljepisna širina: 27° 56' 36" S
zemljepisna dolžina: 12° 55' 44" Z

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je bolj ali manj podomačeno
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Džebi Nos
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): rt Juby
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003):
Šolski atlas Mladinske knjige (2005):
Veliki atlas sveta (2005): rt Juby
Drugo:

Razno:
etimologija:
opombe: Ozemlje v zaledju rta Juby, ki je bilo kot Pas rta Juby (Cap Juby) oziroma ozemeljski pas Tarfaya (znan tudi kot Villa Bens) tamponska cona med Marokom in Špansko Saharo, je bilo v prvi polovici 20. stoletja španski protektorat.Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek