eksonim: rt Kanin Nos

Besedne oblike:
rodilnik: rta Kanin Nos
pridevnik: kaninnoški

Izvirno ime:
izvirno ime: mys Kanin Nos
jezik izvirnega imena: ruski

Prevodi eksonima:

angl.: Cape Kanin Nos/Kanin Cape
fran.: ni znano ali ne obstaja
nem.: ni znano ali ne obstaja
špan.: ni znano ali ne obstaja
rus.: izvirno ime
ital.: Capo Kanin Nos
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Kanyin-nosz-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Evropa
država, morje: Rusija
zemljepisna širina: 68° 39' 22" S
zemljepisna dolžina: 43° 17' 1" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena le uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je zapisano v originalni obliki
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Kanin Nos
Orožnov šolski atlas (1902): Rtič Kanin
De Agostinijev šolski atlas (1941): Kanin nos/Rt Kanin
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): rt Kanin Nos
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt Kanin
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Rt Kanin
Veliki atlas sveta (2005): rt Kanin Nos
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime Kanin Nos bi lahko pomenilo 'Kaninski rt'.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek