eksonim: rt Kerempe

Besedne oblike:
rodilnik: rta Kerempe
pridevnik: kerempski

Izvirno ime:
izvirno ime: Kerempe Burun/Kerempe Burnu
jezik izvirnega imena: turški

Prevodi eksonima:

angl.: Cape Kerempe
fran.: ni znano ali ne obstaja
nem.: ni znano ali ne obstaja
špan.: ni znano ali ne obstaja
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: enako originalnemu imenu
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: ni znano ali ne obstaja

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Azija
država, morje: Turčija
zemljepisna širina: 42° 1' 10" S
zemljepisna dolžina: 33° 20' 40" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena le uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je zapisano v originalni obliki
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: nepriporočljiva ali nepotrebna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Kerembe
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt Kerempe
Šolski atlas Mladinske knjige (2005):
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Turško ime rta se je razvilo iz njegovega latinskega imena Carambis.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek