eksonim: rt Kinnaird

Besedne oblike:
rodilnik: rta Kinnaird
pridevnik: kinnairdski

Izvirno ime:
izvirno ime: Kinnairds Head/An Ceann Àrd
jezik izvirnega imena: angleški/škotski gelski

Prevodi eksonima:

angl.: izvirno ime
fran.: ni znano ali ne obstaja
nem.: ni znano ali ne obstaja
špan.: ni znano ali ne obstaja
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: enako originalnemu imenu
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Kinnaird-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Evropa
država, morje: Združeno kraljestvo
zemljepisna širina: 57° 41' 53" S
zemljepisna dolžina: 2° 0' 16" Z

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena le uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je zapisano v originalni obliki
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Kinnaird
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941): Rt Kinnaird
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt Kinnairds
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Rt Kinnairds
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Angleško ime rta izhaja iz njegovega gelskega imena v pomenu 'Visoki rt'.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek