eksonim: rt Komorin

Besedne oblike:
rodilnik: rta Komorin
pridevnik: komorinski

Izvirno ime:
izvirno ime: Kanniyākumāri
jezik izvirnega imena: tamilski

Prevodi eksonima:

angl.: Cape Comorin
fran.: Cap Comorin
nem.: Kap Komorin
špan.: Cabo Comorin
rus.: Mys Komorin
ital.: Capo Comorin
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Comorin-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Azija
država, morje: Indija
zemljepisna širina: 8° 4' 44" S
zemljepisna dolžina: 77° 33' 2" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je bolj ali manj podomačeno
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Komorin
Orožnov šolski atlas (1902): Rtič Comorin/Rtič Komorin
De Agostinijev šolski atlas (1941): Rt Komorin
Medvedov Veliki atlas sveta (1972): Rt Komorin
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): rt Comorin/rt Komorin
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt Komorin
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Rt Komorin
Veliki atlas sveta (2005): rt Comorin
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime rta pomeni 'Dekle devica' in je zloženka hindijskih izrazov kanyā v pomenu 'dekle' in kumāri v pomenu 'devica', kot imenujejo Šivovo ženo, boginjo Durgo. V mestu Kanyakumari na rtu je namreč Durgi posvečeno svetišče.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek