eksonim: rt Navarin

Besedne oblike:
rodilnik: rta Navarin
pridevnik: navarinski

Izvirno ime:
izvirno ime: mys Navarin
jezik izvirnega imena: ruski

Prevodi eksonima:

angl.: Cape Navarin
fran.: ni znano ali ne obstaja
nem.: ni znano ali ne obstaja
špan.: ni znano ali ne obstaja
rus.: izvirno ime
ital.: Capo Navarino
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Navarin-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Azija
država, morje: Rusija
zemljepisna širina: 62° 16' 40" S
zemljepisna dolžina: 179° 6' 2" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena le uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je zapisano v originalni obliki
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Navarin
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941): Rt Navarin
Medvedov Veliki atlas sveta (1972): Rt Navarin
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): rt Navarin
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt Navarin
Šolski atlas Mladinske knjige (2005):
Veliki atlas sveta (2005): rt Navarin
Drugo:

Razno:
etimologija:
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek