eksonim: rt Oljutorski

Besedne oblike:
rodilnik: rta Oljutorski
pridevnik: oljutorski

Izvirno ime:
izvirno ime: mys Oljutorskij
jezik izvirnega imena: ruski

Prevodi eksonima:

angl.: Cape Olyutorski
fran.: ni znano ali ne obstaja
nem.: ni znano ali ne obstaja
špan.: ni znano ali ne obstaja
rus.: izvirno ime
ital.: Capo Oljutorskij
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Oljutorszkij-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Azija
država, morje: Rusija
zemljepisna širina: 59° 56' 12" S
zemljepisna dolžina: 170° 17' 49" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je bolj ali manj podomačeno
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Oljutorski
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972): Rt Oljutorski
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): rt Oljutorski
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt Oljutorski
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Rt Oljutorski
Veliki atlas sveta (2005): rt Oljutorski
Drugo:

Razno:
etimologija:
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek