eksonim: rt Palos

Besedne oblike:
rodilnik: rta Palos
pridevnik: paloški

Izvirno ime:
izvirno ime: Cabo de Palos/cap de Pals
jezik izvirnega imena: španski/katalonski

Prevodi eksonima:

angl.: Cape Palos
fran.: ni znano ali ne obstaja
nem.: enako originalnemu imenu
špan.: izvirno ime
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: enako originalnemu imenu
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Palos-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Evropa
država, morje: Španija
zemljepisna širina: 37° 38' 0" S
zemljepisna dolžina: 0° 41' 28" Z

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena le uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je zapisano v originalni obliki
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos de Palos
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): rt Palos
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt Palos
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Rt Palos
Veliki atlas sveta (2005): rt Palos
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime je izpeljano iz latinskega izraza palus v pomenu 'laguna', kar se nanaša na tamkajšnjo obsežno laguno, imenovano Mar Menor.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek