eksonim: rt Pariñas

Besedne oblike:
rodilnik: rta Pariñas
pridevnik: pariñaški

Izvirno ime:
izvirno ime: Punta Pariñas
jezik izvirnega imena: španski

Prevodi eksonima:

angl.: enako originalnemu imenu
fran.: enako originalnemu imenu
nem.: ni znano ali ne obstaja
špan.: izvirno ime
rus.: Mys Parin'jas
ital.: enako originalnemu imenu
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Pariñas-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Južna Amerika
država, morje: Peru
zemljepisna širina: 4° 40' 12" J
zemljepisna dolžina: 81° 19' 38" Z

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena le uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je zapisano v originalni obliki
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Parina
Orožnov šolski atlas (1902): Rtič Pariña
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): rt Pariñas
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003):
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Rt Pariñas
Veliki atlas sveta (2005): rt Pariñas
Drugo:

Razno:
etimologija:
opombe: Rt Pariñas je najbolj zahodna točka Južne Amerike.Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek