eksonim: rt Passero

Besedne oblike:
rodilnik: rta Passero
pridevnik: passerski

Izvirno ime:
izvirno ime: Capo Passero
jezik izvirnega imena: italijanski

Prevodi eksonima:

angl.: enako originalnemu imenu
fran.: ni znano ali ne obstaja
nem.: enako originalnemu imenu
špan.: ni znano ali ne obstaja
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: izvirno ime
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Passero-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Evropa
država, morje: Italija
zemljepisna širina: 36° 41' 6" S
zemljepisna dolžina: 15° 8' 24" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena le uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je zapisano v originalni obliki
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: nepriporočljiva ali nepotrebna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Passaro
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt Passero
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Rt Passero
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija:
opombe: Leta 1718 je bila v njegovi bližini pomorska bitka med britansko in špansko mornarico.Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek