eksonim: rt Race

Besedne oblike:
rodilnik: rta Race
pridevnik: raški

Izvirno ime:
izvirno ime: Cape Race
jezik izvirnega imena: angleški

Prevodi eksonima:

angl.: izvirno ime
fran.: enako originalnemu imenu
nem.: ni znano ali ne obstaja
špan.: ni znano ali ne obstaja
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: Capo Race
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Race-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Severna Amerika
država, morje: Kanada
zemljepisna širina: 46° 39' 30" S
zemljepisna dolžina: 53° 4' 25" Z

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena le uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je zapisano v originalni obliki
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Race
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972): Rt Race
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): rt Race
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003):
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Rt Race
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Domnevajo, da ime rta izhaja iz prvotnega portugalskega poimenovanja Raso v pomenu 'Gol, Neporasel' (na zemljevidih je bilo zapisano že v zgodnem 16. stoletju), lahko pa bi bil poimenovan tudi po istoimenskem rtu ob ustju reke Tejo na Portugalskem.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek