eksonim: Rt svete Marije

Besedne oblike:
rodilnik: Rta svete Marije
pridevnik: svetomarijski

Izvirno ime:
izvirno ime: Tanjona Vohimena/Cap Sainte-Marie
jezik izvirnega imena: malgaški/francoski

Prevodi eksonima:

angl.: Cape Saint Mary
fran.: izvirno ime
nem.: ni znano ali ne obstaja
špan.: ni znano ali ne obstaja
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: Capo Vohimena
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Ste-Marie-Fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Afrika
država, morje: Madagaskar
zemljepisna širina: 25° 35' 35" J
zemljepisna dolžina: 45° 8' 36" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Svete Marije
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972): Rt Sainte Marie
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): rt Sainte Marie
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt Sainte Marie
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Rt Vohimena
Veliki atlas sveta (2005): Rt svete Marije
Drugo:

Razno:
etimologija: Rt je poimenovan po Jezusovi materi.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek