eksonim: Rt svetega Antona

Besedne oblike:
rodilnik: Rta svetega Antona
pridevnik: svetoantonski

Izvirno ime:
izvirno ime: Cabo San Antonio
jezik izvirnega imena: španski

Prevodi eksonima:

angl.: Cape San Antonio
fran.: ni znano ali ne obstaja
nem.: ni znano ali ne obstaja
špan.: izvirno ime
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: enako originalnemu imenu
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: San Antonio-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Srednja Amerika
država, morje: Kuba
zemljepisna širina: 21° 51' 47" S
zemljepisna dolžina: 84° 57' 3" Z

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: nepriporočljiva ali nepotrebna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Svetega Antona
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt San Antonio
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Rt San Antonio
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Rt je poimenovan po krščanskem svetniku svetem Antonu (ni jasno ali Puščavniku ali Padovanskem).
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek