eksonim: Rt svetega Luke

Besedne oblike:
rodilnik: Rta svetega Luke
pridevnik: svetoluški

Izvirno ime:
izvirno ime: Cabo San Lucas
jezik izvirnega imena: španski

Prevodi eksonima:

angl.: Cape San Lucas
fran.: enako originalnemu imenu
nem.: enako originalnemu imenu
špan.: izvirno ime
rus.: Kabo-San-Lukas
ital.: enako originalnemu imenu
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: San Lucas-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Srednja Amerika
država, morje: Mehika
zemljepisna širina: 22° 52' 34" S
zemljepisna dolžina: 109° 53' 44" Z

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Sveti Luka
Orožnov šolski atlas (1902): Rtič San Lucas
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): rt San Lucas
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt San Lucas
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Rt San Lucas
Veliki atlas sveta (2005): Rt svetega Luke
Drugo:

Razno:
etimologija: Rt je poimenovan po krščanskem svetniku svetem Luki, piscu dveh pomembnih novozaveznih knjig.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek