eksonim: Rt svetega Roka

Besedne oblike:
rodilnik: Rta svetega Roka
pridevnik: svetoroški

Izvirno ime:
izvirno ime: Cabo de São Roque
jezik izvirnega imena: portugalski

Prevodi eksonima:

angl.: ni znano ali ne obstaja
fran.: Cap Saint Roque
nem.: ni znano ali ne obstaja
špan.: ni znano ali ne obstaja
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: Capo San Rocco/Capo di São Roque
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: São Roque-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Južna Amerika
država, morje: Brazilija
zemljepisna širina: 5° 28' 57" J
zemljepisna dolžina: 35° 15' 41" Z

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Svetega Roka
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941): Rtič svetega Roka
Medvedov Veliki atlas sveta (1972): Rt São Roque
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): rt São Roque
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt Sao Roque
Šolski atlas Mladinske knjige (2005):
Veliki atlas sveta (2005): Rt svetega Roka
Drugo:

Razno:
etimologija: Rt je poimenovan po krščanskem svetniku svetem Roku, dobrodelnežu in zaščitniku pred kugo in kolero.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek