eksonim: Rt svetega Vida

Besedne oblike:
rodilnik: Rta svetega Vida
pridevnik: svetovidski

Izvirno ime:
izvirno ime: Capo San Vito
jezik izvirnega imena: italijanski

Prevodi eksonima:

angl.: ni znano ali ne obstaja
fran.: ni znano ali ne obstaja
nem.: ni znano ali ne obstaja
špan.: ni znano ali ne obstaja
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: izvirno ime
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: San Vito-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Evropa
država, morje: Italija
zemljepisna širina: 38° 11' 0" S
zemljepisna dolžina: 12° 44' 0" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: nepriporočljiva ali nepotrebna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Svetega Vida
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt San Vito
Šolski atlas Mladinske knjige (2005):
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Rt je poimenovan po svetniku svetem Vidu, zaščitniku lekarnarjev, gostilničarjev, vinogradnikov, igralcev, mladine, domačih živali.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek