eksonim: Rt svetega Vincencija

Besedne oblike:
rodilnik: Rat svetega Vincencija
pridevnik: svetovinvencijski

Izvirno ime:
izvirno ime: Cabo de São Vicente
jezik izvirnega imena: portugalski

Prevodi eksonima:

angl.: Cape St. Vincent
fran.: Cap Saint-Vincent
nem.: enako originalnemu imenu
špan.: Cabo de San Vicente
rus.: ni znano ali ne obstaja
ital.: enako originalnemu imenu
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Szent Vince-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Evropa
država, morje: Portugalska
zemljepisna širina: 37° 1' 23" S
zemljepisna dolžina: 8° 59' 47" Z

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Nos Svetega Vincenca
Orožnov šolski atlas (1902): Rtič São Vincent
De Agostinijev šolski atlas (1941): Rt svetega Vincencija
Medvedov Veliki atlas sveta (1972): Rt Vicente
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): rt São Vicente
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003): Rt São Vicente
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Rt São Vicente
Veliki atlas sveta (2005): Rt svetega Vincenca
Drugo:

Razno:
etimologija: Rt je poimenovan po mučeniški smrti svetnika svetega Vincencija, katerega truplo so prinesli tjakaj in nad grobom postavili svetišče.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek