eksonim: rt Svjatoj Nos

Besedne oblike:
rodilnik: rta Svjatoj Nos
pridevnik: svjatojnoški

Izvirno ime:
izvirno ime: mys Svjatoj Nos
jezik izvirnega imena: ruski

Prevodi eksonima:

angl.: Cape Svyatoy Nos/Svyatoi Cape
fran.: ni znano ali ne obstaja
nem.: ni znano ali ne obstaja
špan.: ni znano ali ne obstaja
rus.: izvirno ime
ital.: Capo Svjatoj Nos
hrv.: ni znano ali ne obstaja
madž.: Szvjatoj Nosz-fok

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: obalna reliefna oblika
celina, ocean: Evropa
država, morje: Rusija
zemljepisna širina: 68° 9' 23" S
zemljepisna dolžina: 39° 44' 31" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevedena le uvodna občnoimenska sestavina, lastno ime v nadaljevanju pa je zapisano v originalni obliki
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: nepriporočljiva ali nepotrebna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Sveti Nos
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): rt Svjatoj Nos
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003):
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Rt Svjatoj
Veliki atlas sveta (2005): rt Svjatoj Nos
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime pomeni 'Sveti rt' in je v obliki rt Svjatoj Nos do neke mere pleonazem.
opombe: Na ruskem območju Arktičnega oceana obstaja več rtov s tem imenom, eden na primer na polotoku Kola, drugi na zahodnem koncu kopenskega dela Preliva Dmitrija Lapteva. Svjatoj Nos je tudi ime naselbine v neposrednem zaledju rta na Koli.Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek