eksonim: Sardinija

Besedne oblike:
rodilnik: Sardinije
pridevnik: sardinski

Izvirno ime:
izvirno ime: Sardegna
jezik izvirnega imena: italijanski

Prevodi eksonima:

angl.: Sardinia
fran.: Sardaigne
nem.: Sardinien
špan.: Cerdeña
rus.: Sardinija
ital.: izvirno ime
hrv.: Sardinija
madž.: Szardínia

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: otoška reliefna oblika/upravna enota
celina, ocean: Evropa
država, morje: Italija
zemljepisna širina: 40° 3' 50" S
zemljepisna dolžina: 9° 3' 38" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: fonetično zapisan koren, slovenske končnice
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: nujna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Sardinija
Orožnov šolski atlas (1902): Sardinija
De Agostinijev šolski atlas (1941): Sardinija
Medvedov Veliki atlas sveta (1972): Sardinija
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Sardinija
Atlas 2000 (1997): Sardinija
Monde Neuf (2003): Sardinija
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Sardinija
Veliki atlas sveta (2005): Sardinija
Drugo:

Razno:
etimologija: Otok je verjetno poimenovan po iberskem ljudstvu Sardi, ki se je sem priselilo z območja severne Afrike, pomen njegovega imena pa ni jasen. Feničani so otok poznali kot Shardan in to ime je bilo najdeno na punski steli iz 7. stoletja pr. n. št. Ime Sardinija je verjetno romanizirana oblika tega imena.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek